4/19/2014    

امیدوارم مردم برای ساختن مدارس که برای فرزندان خودشان است سعی لازم را بنمایند.(امام خمینی ره)            

۱۳۹۳/۰۱/۳۰ : امروز


اخبار روز
            
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 26/06/1392
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان در نظر دارد باستناد بند يك ماده 19 تصويبنامه شماره ....
 
            
آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) مرداد92 26/05/1392
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان در نظر دارد باستناد بند يك ماده 19 تصويبنامه شماره
 
            
آگهي تمديد مناقصه عمومي 19/01/1392
جهت مشاهده جزئيات به قسمت مناقصات سايت مراجعه فرماييد
 
            
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي اسفند ماه 16/12/1391
اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان همدان در نظر دارد باستناد بند يك ماده .....
 
            
آگهي مناقصه يك مرحله اي آذر ماه 29/09/1391
آگهي مناقصه يك مرحله اي آذر ماه سال 1391 در خصوص ...
 
            
مناقصه عمومي - آگهي فراخوان ارزيابي 09/03/1391
برگزاري مناقصه عمومي و همچنين آگهي فراخوان و ارزيابي توان انجام كار پيمانكاران در سال 91
 
 
اخبار مهم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
(26/06/1392)


آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) مرداد92
(26/05/1392)


آگهي تمديد مناقصه عمومي
(19/01/1392)


آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي اسفند ماه
(16/12/1391)


آگهي مناقصه يك مرحله اي آذر ماه
(29/09/1391)


مناقصه عمومي - آگهي فراخوان ارزيابي
(09/03/1391)


مناقصه تجرك و چالوس
(21/02/1391)


فراخوان پيمانكاران (بهمن 90)
(17/11/1390)


آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) آبان 90
(28/08/1390)


آگهي مناقصه عمومي سالنهاي ورزشي
(27/06/1390)


اصلاحیه مشخصات فنی مناقصه (مکانیک-برق-فنی-كامپيوتر)
(19/06/1390)


تمدید مناقصه
(17/06/1390)

 

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
ارتباط با سازمان مركزي


کليه حقوق اين وب سايت به اداره کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان اختصاص دارد